Προσφέρονται εξατομικευμένα προγράμματα ισορροπημένης διατροφής με στόχο:

-τη διατήρηση σωματικού βάρους υγιών ατόμων.
-την επίτευξη υγιούς βάρους σε άτομα με προβλήματα θρέψης.
-την μείωση και διατήρηση του βάρους για παιδιά, εφήβους και ενήλικες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας.
- τη διατροφική υποστήριξη σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ καθώς και σε διαβήτη κύησης .
-τη διατροφική υποστήριξη σε άτομα με Υπερλιπιδαιμίες ( αυξημένη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια).
-τη διατροφική υποστήριξη σε άτομα με αυξημένη Αρτηριακή Πίεση.                                    -τη διατροφική υποστήριξη σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορες γαστρεντερολογικές διαταραχές (π.χ. σύνδρομο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμισης, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, κοιλιοκάκη)                                                                                                    -κάλυψη διατροφικών αναγκών μητέρας-βρέφους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού αντίστοιχα.                                                                                                   - κάλυψη αθλητικών διατροφικών αναγκών πριν, κατά την διάρκεια και το τέλος των προπονητικών περιόδων